söndag 5 april 2020

Fortsatta samhällspåfrestningar, men också åtgärder och hårt arbete i hela samhället mot covid-19

Fredrik Wallén
På alla nivåer och i alla sammanhang arbetar nu det samlade svenska samhället för att hindra smittspridningen av coronaviruset och hjälpa de som blir sjuka i covid-19. Detsamma görs i hela världen, på olika sätt utifrån varje lands förutsättningar och utgångspunkter.

För oss alla som enskilda handlar det fortsatt om att ta ett personligt ansvar. Följa ansvariga myndigheters anvisningar. Exempelvis inte resa bort nu över påsk utan att stanna hemma. Hjälpa de som tillhör riskgrupper, och nu behöver avhålla sig helt från fysiska kontakter, med att handla. När man inte kan träffas fysiskt blir dessutom ett enkelt telefonsamtal eller olika kontakter på sociala medier särskilt betydelsefulla för den som sitter hemma ensam. 

Sedan får vi alla på vår plats i livet göra vad vi kan inom de ansvarsområden vi har för att den pågående samhällspåfrestningen ska bli så bra krishanterad som det bara är möjligt. Det handlar om att "gräva där man står" och medverka till de beslut man kan kan på bästa möjliga sätt. 

Vad som skett tidigare inom just mitt politiska huvudsakliga ansvarsområde i Region Stockholm har jag skrivit om här och här

Hur vi i Region Stockholm hanterar specifikt färdtjänst- och sjukreseverksamheten under den pågående pandemin har jag fått tillfälle att beskriva i taltidningen Läns- och riksnytt vid en intervju i tisdags, 31/3:


Nu i onsdags, 1/4-2020, beslutade Region Stockholms Särskilda Sjukvårdsledning ("RSSL") att Trafikförvaltningens färdtjänstverksamhet ska ombesörja personaltransporter med taxi. Genomförandet av det har engagerat mig mycket. Det har bland annat rapporterats i:


I fredags publicerades en debattartikel av mig på Altinget.se. Om att regeringen tillfälligt behöver sätta företrädaransvaret och möjligheten att begära företag i konkurs på paus. En företagare med små marginaler riskerar för närvarande att snabbt kunna begäras i konkurs och företrädaransvaret hindrar inom flera branscher en aldrig så seriös, men på kort sikt skuldsatt, näringsidkare att starta upp på nytt när samhällssituationen normaliseras. Det svenska småförtagandet drabbas mycket hårt under den pågående krisen. Det gäller inte minst taxinäringen. Den behöver fungera nu under pågående kris, för de persontransporter som måste utföras. Men, den måste även finns kvar efter krisen. När exempelvis enbart färdtjänst- och sjukresorna här i Region Stockholm beräknas återgå till cirka 11 000 per dag.


Avslutningsvis


Jag slutar lite som jag började med att påminna mig själv och alla andra om vikten av att vi nu alla, som individer, tar ansvar för att följa ansvariga myndigheters anvisningar. 

Hur respektive land i världen försöker stoppa och mildra coronasmittan skiljer sig åt, och strategin här i Sverige sticker ut. En förklaring till det som jag tycker möjligen borde föras fram mer (och framförallt ha börjat föras fram tidigare) är att världen faktiskt ser olika ut. Bland annat politiska traditioner, lagstiftning, myndighetsstrukturer och sjukvårdssystem är olika. Länders befolkningsstrukturer är också olika, i vissa avseenden mycket olika. Avseende medelålder, befolkningstäthet, ensamhushåll, gemensamt boende och umgänge över generationsgränser mm.

När det handlar om den pågående smittskyddsarbetet här i Sverige har jag mycket stort förtroende för Folkhälsomyndigheten. I den här intervjun med BBC tycker jag statsepidemiolog Anders Tegnell på ett bra sätt förklarar den svenska strategin, och den stora osäkerheten som vi alla troligen känner (oavsett var i världen vi befinner oss):


En sak jag lärt mig genom åren avseende krishantering är vikten av att hela tiden försöka ha ett trestegstänknade i allt du beslutar. Det vill säga: Vad händer nu direkt när jag beslutar det här? Vad får det för konsekvenser? och Vad kommer att hända sedan?

Jag känner igen det krishanteringstänket hos bland annat Tegnell när han talar mycket om att vi bör genomföra åtgärder som vi har ett objektivt underlag att tro kommer att ha positiva effekter (i nuläget, och här), inte vidta åtgärder som kan antas göra mer skada än nytta samt ha med i beräkningen att denna kris kan bli långvarig. De åtgärder vi genomför kan behöva vara hållbara över lång tid.

---------------
Under strecket:

Bland annat vi som är aktiva inom partipolitiken ställer nu in mängder av planerade aktiviteter som skulle inneburit fysiska möten. Detsamma sker även inom alla andra delar av den viktiga delen i civilsamhället som utgörs av det ideella föreningslivet.

Men tillsvidare finns det många andra sätt att aktivera sig, och kanske på samma gång bidra till att hålla sig själv och andra uppdaterade på hur vi tillsammans hanterar situationen just nu på bästa sätt. Även här har vi telefonen, videokonferensen, chatten och överhuvudtaget de sociala medierna att använda oss av.

Med specifikt hatten som partiavdelningsordförande för Kristdemokraterna i Järva-Västerort i nordvästra Stockholm på, samordnar jag bland annat tillsvidare att vi försöker kompensera våra inställda möten och sammankomster genom hög aktivitet på sociala medier. Vill man se hur just vi gör är man välkommen att följa Instagramsidan,"kd_jarvavastetort_stockholm" samt facebooksidan "Kristdemokraterna Järva-Västerort Stockholm".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar