söndag 14 juli 2019

Skärp straffen för människosmuggling

Christian Carlsson och jag

Skriver idag (14 juli), tillsammans med Kristdemokraternas partidistriktsordförande i Stockholms stad, Christian Carlsson, en debattartikel i Svenska Dagbladet om att att straffen för människosmuggling  behöver höjas i Sverige.

Artikeln tar avstamp i min rikstingsmotion "Höj straffen för människosmuggling", som antogs av kristdemokraternas riksting år 2017.

Som framgår av artikeln så är människosmuggling ett ofta svårutrett brott. Ett brott som kan ge gärningsmännen enorma inkomster. Med vad gärningsmännen upplever som mycket liten risk att åka dit, och mycket lindriga påföljder om det ändå skulle ske.

En fördel om både lägsta och högsta möjliga påföljder höjs är att det juridiskt ökar möjligheterna för polisen att vidta olika kvalificerade utredningsåtgärder, som exempelvis telefonavlyssning. Samt att (vilket ofta kan vara avgörande för utredningen) förutsättningarna att anhålla och häkta misstänkta ökar.

Just att beivra människosmugglingsbrotten handlar förstås i praktiken ytterst om resurser för de rättsvårdande myndigheterna. Men, människosmuggling är alltså en brottslighet som omsätter enorma summor pengar och göder annan kriminalitet. En strängare syn på brottets straffvärde från lagstiftarens sida borde både öka rättsväsendets prioritering av det samt, som sagt, möjligheterna att vidta adekvata utredningsåtgärder.

Sverige är ett Schengenland. Så det som är straffbelagt enligt svensk utlänningslag (bland annat alltså brottet människosmuggling) är i grunden samma saker som i alla andra Schengenländer. Men, de svenska låga straffen, hur lagstiftningen och förarbeten formulerats i övrigt samt att brotten generellt prioriterats mycket lågt innebär att Sverige av människosmugglarna betraktas som ett ofarligt land att begå brott i.

Ytterst behöver alltså Sverige strängare straff för människosmuggling för att effektivt kunna beivra,  och helst förebygga, allvarlig brottslighet som kostar liv. Att effektivare beivra människosmuggling (och även alla andra Schengenanpassade straffbelagda gärningarna enligt Utlänningslagen) är också en grundläggande del av en hållbar migrationspolitik, präglad av ordning och reda.

måndag 8 juli 2019

Kort reflektion på väg tillbaka till vardagspolitiken i Region Stockholm

Besök på Region Gotland! "Obligatorium för gästande regionspolitiker från fastlandet"
Har nu lämnat Gotland, Visby och 2019 års almedalsvecka. Jag kom hit i torsdags, och det här blev min hittills längsta sammanhängande almedalsvistelse. Jag skrev förut om att det i år blev mycket av en kristdemokratisk vecka av hela evenemanget. Men, i övrigt så reflekterar jag, som i grunden gammal "almedalsskeptiker", i många avseenden på samma sätt som jag gjort tidigare år. Men med några nya observationer, nu när jag var här längre:

Det är en brist att allt organiserat, utom det som rör det för dagen aktuella politiska partiet, går ner på kvartsfart redan på onsdag, för att sedan "fada iväg" till ett i princip tömt område redan på fredag kväll. Det där märks inte om man följer veckan i media från fastlandet. Det syns inte hur ödsligt det är, bredvid den aldrig så intressanta partiledarintervjun på TV-skärmen.

I princip borde rimligen seminarier och mingel förstås spridas ut över hela veckan. Jag tror dock det tillsvidare (av flera skäl) inte finns det intresset hos de medverkande organisationerna. Utöver möjligen hos oss i de politiska partierna i allmänhet, och de av oss som har "vår" dag mot slutet av veckan i synnerhet. Så ska det bli lite mer "drag bortom TV-kamerorna" även de sista dagarna redan nästa år tror jag det är så att det blir vi i de politiska partierna som får steppa upp ännu mer med att också anordna seminarier, aktiviteter, debatter, mm.

Jag har förstås ingen riktig jämförande studie med övriga dagar i veckan, men jag hävdar i alla fall att vi Kristdemokrater i år även avseende aktiviter på vår egen dag märktes mest under veckan! Dels genom tre seminarier (och ett fullsatt seminarium även dagen innan). Men sedan inte minst också genom ett bra och massivt platsutnyttjande av parken framför stora scenen (seminarietältet, informationsbodar, hoppborg, utomhusspel och en allé av beachflaggor...).

Är man nämndordförande greppar man allt som ser ut som en ordförandeklubba! 
Oavsett om det ska klubbas beslut eller bankas ner jordankare för flaggor och hoppborgar

Sedan bör det ju sägas att det fanns seminarier även för den som, likt mig, anlände senare i veckan. Bland annat seminarier och heta stolar med inriktning på försvarsfrågor fanns det gott om på fredagen. Som en försvarsintresserad person som jag var det förstås mycket givande. I synnerhet eftersom vi som är kommun- och regionpolitiker måste börja tänka mer och mer på olika totalförsvarsbehov. Det är ju våra verksamheter som ska kunna fungera så bra som möjligt (allra minst förberett och strukturerat kunna situationsanpassas) även vid krigshandlingar, andra fientliga angrepp mot Sverige, eller överhuvudtaget olika möjliga allvarliga påfrestningar på samhället.

Samtidigt är det där att olika intresse- och branschområden bildar "bubblor" förstås egentligen inte heller bra. I alla fall inte med utgångspunkt i att man ska träffa nya människor, få nya infallsvinklar, perspektiv och inte boxa in sig. Ur det perspektivet är det sannolikt bättre med att området för ett seminarium i ett tält eller en lokal hela tiden varierar. Det vill säga först något om sjukvård, sedan talar vi försvar, sedan något om infrastruktur o.s.v.

Med detta sagt så loggar alltså jag nu in i den Regionala vardagspolitiken i Stockholms län igen. Samt en hel del annat (om jag bara hinner inte minst lite sommarledigt...).

Men, jag kommer med hyfsat stor garanti att återkomma till Almedalen igen nästa år. Jag tror alltså totalförsvarsfrågorna av nödvändighet kommer att ha växt i intresse tills dess. Så håller jag något eget seminarium nästa år, är det inte otroligt att det blir med någon vinkel på det. Bland annat hur mitt politiska specialområde ska fungera vid krig, "skymningslägen" och olika andra möjliga extraordinära påfrestningar på samhället.

Varsågoda! Detsamma till Er, kommer garanterat tillbaka!
(för ledighet och kulturupplevelser samt möjligen ett och annat politiskt möte
sannolikt mycket tidigare än nästa sommar...)  

söndag 7 juli 2019

Det blev Kristdemokraternas vecka i Visby i år!


Ebba Busch-Thor tackar alla oss partiaktiva vid KD-minglet,
 efter hennes enastående tal på lördagskvällen.
Årets Almedalasvecka blev i praktiken Kristdemokraternas vecka! Hela det mediafokus som ju veckan har på riksdagspartierna, med inriktning på partiledarintervjuer och tal, har direkt eller indirekt tagit avstamp i vad vi Kristdemokrater, genom vår partiledare Ebba Busch-Thor, gjort och sagt under veckan. Nyhetsgooglar man Almedalsveckan 2019 kommer det mest att komma upp upp länkar till intervjuer med (eller möjligen om) Ebba!

För mig, som genom åren generellt följt politiken kring Almedalsveckan via media på distans, blev det också så härligt uppenbart att vi som parti nu landar in i en inriktning som är både tydlig, uppskattad och efterlängtad av väldigt många i samhället. En inriktning som kommer att vara bra för Sverige, om vi bara byter regering!

Lite mer personligt så drar jag dessutom gärna almedalsparalleller 10 år bakåt i tiden.

I mitt, omfattande men dimmiga, minne finns fortfarande den närmast gåshudshärliga känslan efter Göran Hägglunds Almedalstal 2009, det om "Verklighetens Folk". Då fick jag (med flera) frontlinjekommunikatörer av Kristdemokratisk politik uppleva åtminstone ett par veckor av härligt momentum när man var den alla i umgängeskretsen på jobbet, i föreningen eller i kassakön på ICA (mm.) plötsligt ville tala kristdemokratisk politik med.

"Det är ofta otacksamt att vara före sin tid, men det är helt avgörande för all positiv utveckling att några faktiskt ändå är det".

Det momentum vi har nu, som det nationella oppositionsparti som lyfter frågor i både sak och sammanhang som så många både vill och kan relatera till, tror jag dock har förutsättningar att räcka länge. Till nästa nationella val, oavsett om det blir 2022 eller (högst hypotetiskt) tidigare. Och vidare efter det!

Ebbas tal och ytterligare ett par "High-Lights"

Inte minst för att jag själv vill ha ett par saker värda ett titta och lyssna på igen (och igen och igen...) samlade på samma ställe kommer här länkar till Ebba Busch-Thors tal samt ett par intervjuer från den vecka som gått:Det kommer mera, specifikt om årets Almedalsvecka!

Inte minst jag har en del tankar och idéer om hur det här evenemanget i det stora hela (det vill säga allt det som sker och genomförts på plats under veckan som inte är av media välbevakade parti- och partiledarutspel) kan och nog faktiskt bör utvecklas/förändras.

Sedan hann jag få till mig en del saker som säkert kommer att kunna ge underlag för flera bra politiska idéer kring det vardagliga politiska trogna kristdemokratiska vingårdsarbetandet i Region Stockholm.

Men, det sparar jag tills veckan är helt avslutad....

Ett av mina två (!) löp i Dagens Samhälle under årets almedalsvecka

torsdag 4 juli 2019

Sydkoreanskt besök och färd mot Visby

Sydkoreanskt intresse för Sveriges största allmänna kollektivtrafik och färdtjänst

Den sydkoreanska delegationen fyllde lokalen och var väldigt intresserade av vad vi hade att berätta

På förmiddagen torsdagen den 4 juli besöktes vi i Region Stockholm av en delegation från det lokala rådet i Gwanek-Gu i Seoul, Sydkorea. Delegationen besökte Regions Stockholms trafikförvaltning och fick en genomgång av vårt allmänna kollektivtrafik- och färdtjänstsystem av mig som Färdtjänstnämndordförande och Trafikregionsrådet Kristoffer Tamsons. Med vid besöket var även vår kristdemokratiske gruppledare i Regionens trafiknämnd, Karl Henriksson, som särskilt bistod vid den efterföljande konstvandringen för besökarna.

Delegationen var särskilt intresserad av hur vi i Region Stockholm arbetar med konst och utsmyckningar i Stockholms kollektivtrafik. Kunskapen om att vi har "världens största konstutställning" i vår tunnelbana och övriga kollektivtrafik sprider sig!

Fredrik Wallén, Kristoffer Tamsons och Chairwoman Jeong soon Wang från Seoul

Ett kommande veckoslut i Almedalen!

Efter förmiddagens trevliga och perspektivgivande internationella besök beger jag mig nu till Almedalen Gotland. En mycket intensiv samt förhoppningsvis både lärorik och rolig tredagarsperiod väntar den gamle "Almedals-skeptikern..."

Påminner om väsentligheterna:

Lördagen den 6 juli är Kristdemokraternas dag. Finns man i Visby då är det obligatorisk att klockan 19.00 lyssna till talet av Ebba Busch-Thor live i Almedalen.
Överhuvudtaget så är förstås vi Kristdemokrater särskilt synliga under lördagen. Är man på plats så anordnas bland annat det mycket intressanta seminariet, Förstatligad sjukvård - vilka lärdomar ger våra tre nordiska länder? Det börjar klockan 13.00 och arrangeras av oss Kristdemokrater i Region Stockholm, missa inte det!

Är man på Gotland även under fredagen den 5 juli vill jag varmt rekommendera seminariet En sjukvård du kan lita på Det börjar klockan 10.00, arrangeras av oss Kristdemokrater nationellt och Ebba Busch-Thor medverkar!

KD vårdseminarium, fredag 5/7, kl. 10.00, Kilgränd 1, Visby

fredag 28 juni 2019

Sommaren fortsätter! Dags för mer politik...

I mitt huvudsakliga politiska värv i Region Stockholm är alltså vårterminens ordinarie nämnd- och fullmäktigesammanträden avklarade. Men, oaktat lite ledigt, så kommer nu resten av den politiska sommaren för mig att ägnas åt diverse internt partiarbete, mer informella politiska möten och studiebesök (som inte hanns med under våren) och också en hel del planering inför hösten. Dessutom ska det kampanjas! Förhoppningsvis också debatteras samt opinionsbildas, bland annat här på bloggen...

Besök på Barnahus Stockholm

Tillsammans med Mats Lindström, polisens chef för Barnahus Stockholm
Även om jag ju i första hand är regional trafikpolitiker i allmänhet och färdtjänstansvarig nämndordförande i synnerhet så är man ju som regionfullmäktigeledamot både intresserad, engagerad och ytterst framförallt en av de ansvariga för all den verksamheten Region Stockholm arbetar med. I den rollen fick jag därför den 26 juni förmånen att besöka Barnahus Stockholm, ett av de största Barnahus som finns.

Polisens chef för verksamheten, Mats Lindström, gav mig en mycket insiktsfull kunnig rundvisning och information om verksamheten.

På Barnhus Stockholm arbetar poliser, åklagare, sjukvårdspersonal, BUP och socialtjänst nära varandra för att barnets rätt ska tillvaratas på bästa sätt.

Specifikt på Barnahus Stockholm har också polisen lokaliserat sin kompletta utredningsverksamheten för de ärenden med målsäganden som ska få stöd från den samverkande barnahusorganisationen. Det är alltså inte enbart ett förhörs-, undersöknings- och omsorgshus där myndigheter samverkar vid enskilda delar av en utredningsprocess. Det är en polisstation för fullständig kvalificerad utredningsverksamhet också.

På Barnahus Stockholms samverkar alltså Sveriges tre största offentliga organisationer. Region Stockholm, Stockholms stad och Polismyndigheten. Jag blev djupt imponerad av verksamheten!


Sedan var det det där med Almedalsveckan, nästa vecka, 30/6-7/7...

Först väsentligheterna:

Lördagen den 6 juli är Kristdemokraternas dag. Finns man i Visby då är det obligatorisk att klockan 19.00 lyssna till talet av Ebba Busch-Thor live i Almedalen.
Överhuvudtaget så är förstås vi Kristdemokrater särskilt synliga under lördagen. Är man på plats så anordnas bland annat det mycket intressanta seminariet, Förstatligad sjukvård - vilka lärdomar ger våra tre nordiska länder? Det börjar klockan 13.00 och arrangeras av oss Kristdemokrater i Region Stockholm. Ska du bara på ett seminarium i Almedalen i år? Gå på vårt!

På mingel med Alf Svensson, Almedalen 2018
Någon måste bedriva politik på fastlandet även den kommande veckan, och måndag till torsdag hade jag en del åtaganden inplanerade sedan förut. Själv lämnar jag därför, enligt nuvarande plan, fastlandet för Gotland först på torsdag eftermiddag. Är på plats fram till söndag.
Jag har planerat in ett hyfsat gediget program, med sammanlagt lite drygt 30 (!) olika aktiviteter. Mest aktiv förstås på vår dag den 6:e!
 
Juli förra året, 2018, var jag enbart i Almedalen under vår Kristdemokratiska dag. Då sprang vi Kristdemokrater i motvind. Oerhört stark motvind! Och jag minns att jag, som alltså i princip (dock alltmer pragmatiskt) är "Almedalenskeptiker", såg det som en plikt att finnas på plats även i Almedalen och stötta och kampanja för partiet i alla sammanhang det gick!

Vinden har vänt sedan dess, och vi svenska Kristdemokrater har fått uppleva en i vissa avseenden aldrig tidigare skådad medvind! På kort sikt har den möjligen mojnat något precis nu. Men har man, som exempelvis jag ,varit med i den svenska kristdemokratins med- och motgångar i snart 30 år har man perspektiv nog att inte oroa sig för lite hack på vägen. Ta det från en gammal långdistanslöpare. Politik är ett maratonlopp, och det ska genomföras oavsett om vinden är med eller emot dig!

Som sagt, i det ständiga universitet som är livet tripplar jag alltså min närvaro i Almedalen i år. Men, när jag läser hur jag här på bloggen på distans, recenserade  evenemanget år 2012 tycker jag nog fortfarande att jag i huvudsak träffade rätt redan då. När jag väl hittade det gamla inlägget kändes det också så där lite sommarfriskt nostalgiskt. År 2012, "så completely different , men samtidigt ganska mycket same, same".

Hursomhelst, fråga mig på söndag nästa vecka, så utlovar jag en riktigt färsk almedalsrecension, anno 2019! 

Och redan när jag väl landar på "Öjn" blir det bloggrapporter därifrån! Utan att lova för mycket, ska jag dessutom verkligen försöka hinna stampa ut några fastlandsreflektioner också. Redan innan jag blir almedaling på torsdag.

Bilden rån Ebba Busch-Thors hösttal 2018. Som sagt, missa inte hennes almedalstal den 6 juli nu i år!

lördag 22 juni 2019

En midsommarhälsning från en kristdemokratisk regionpolitiker...

Vi firar nu midsommaren 2019, och jag vill, först som sist, önska en underbar helg!

I vårt kristdemokratiska tält på årets Järvavecka var det fullt upp precis hela tiden! 
Det första halvåret 2019 har för mig varit arbetsfyllt, gått väldigt fort samt i allt väsentligt känts bra!

Jag har upplevt och intensivt arbetat mig igenom en europaparlamentsvalrörelse och en hel del (fortfarande mer eller mindre pågående) politiska debatter om allt från "halmgubbar" till frågor som har avgörande betydelse för hur Region Stockholm och Sverige ska kunna fungera i framtiden.

Specifikt avseende EP-valet tycker jag det är viktigt att vi Kristdemokrater, hur vi än väljer att se på valrörelsens vändningar i olika skeden, ska vara stolta över vårt hårda valrörelsearbete, och nöjda med resultatet! Vår slogan "Make EU lagom again" borde dessutom vinna någon/några slags pris för hur man formulerar en slogan som slår an och når ut! Parallellt med allt detta är det viktigt att komma ihåg att det finns en väsentlig politisk vardag  också. I synnerhet kommunalt och regionalt! Debatten om de för tillfället största "ödesfrågorna" och den (allt som oftast dessutom ganska arbetstyngda och komplicerade) grå politiska regionala vardagen har inga vattentäta skott mellan sig. Men, ett stabilt, långsiktigt förvaltande av ett demokratiskt land avgörs inte av det senaste grälet på Twitter. Det avgörs av andra saker, som att till exempel kommunala och regionala nämnder och fullmäktigeförsamlingar förmår att tänka långsiktigt, sköta sin ekonomi och aldrig lova saker, än mindre besluta om saker, som inte är långsiktigt hållbara. 

Region Stockholms Färdtjänstnämnd, 190613
Nu, månaden efter EP-valrörelsen, har jag bland mycket annat genomfört vårterminens sista ordinarie sammanträde i min nämnd, Färdtjänstnämnden i Region Stockholm, varit på vårens avslutande Regionfullmäktige samt, nu den senaste veckan, vårens sista regionala Trafiknämnd.

Perioden 12 till 16 juni präglades dessutom av en intensiv femdagarskampanj för oss Kristdemokrater under årets Järvavecka på Spånga IP. Där höjdpunkten var ett väldigt bra tal av vår partiordförande Ebba Busch-Thor.
Ebba Busch-Thors partiledartal på Järvaveckan, 190613
Sedan vill jag inte missa att nämna att vi trafikpolitiker i Stockholms län den 9 till 12 juni, fick vara en del av Region Stockholms värdskap för världens största kollektivtrafikmässa, "Global Public Transport Summit" arrangerad av UITP (Union Internationale des Transports Publics) och genomförd på Stockholmsmässan.

Ombord på förarlös buss, framtiden på plats! UITP-mässan 2019
En av mina personliga midsommartraditioner är att se om SVT dokumentären "Fyra dagar som skakade Sverige". Den är från 1988 och handlar om vad som här i Sverige gått till historien som "Midsommarkrisen 1941". 

Många 80-talsproduktioner (svenska såväl som andra) som jag minns att jag gillade så mycket då, har inte åldrats väl. Denna tycker jag dock bara blir bättre och bättre för varje gång jag ser den och varje år som går! Hoppas SVT alltid har den kvar i det öppna arkivet. Har du inte sett den, gör det!

"Fyra dagar som skakade Sverige", midsommarkrisen 1941
Önskar en fortsatt glad midsommarhelg och efterföljande härlig fortsatt sommar till alla! 
söndag 26 maj 2019

Rösta på Kristdemokraterna i Europaparlamentsvalet!

NU är det söndagen den 26 maj 2019. Valdag i Sverige för val av ledamöter till Europaparlamentet.

Förtidsröstningsmöjligheten har funnits sedan den 8 maj, men för den som ännu inte röstat är idag, den 26 maj sista chansen. Ta den, och rösta på Kristdemokraterna! Make EU lagom again!Vi Kristdemokrater har arbetat hårt i EP-valrörelsen för att tala om EU i betydelsen av en stabil union som sysslar med rätt saker. Vår slogan "Make EU lagom again" har fått stort genomslag, och vi förstår varför.

Väldigt många av oss i Sverige inser nog EU´s betydelse för gemensamt arbete mot exempelvis terrorism och gränsöverskridande brottslighet samt miljöhot. Samtidigt som det som bäst hanteras nationellt av medlemsländerna själva ska skötas just nationellt. EU ska till exempel inte bestämma över svensk föräldra- eller socialförsäkring eller ha rätt att ta ut skatter i medlemsländerna. Och, EU-avgiften ska inte höjas!

Så lägg din röst på Kristdemokraterna i dagens val. För ett EU som ska syssla med rätt saker. För ett EU som ska vara lagom!