måndag 18 november 2019

Kristdemokraterna är partiet för verklighetens folk!


Ebba Busch-Thor, omvald till partiledare!

Helgen den 8 till 10 november 2019 genomförde vi Kristdemokrater vårt Riksting i Umeå. Rikstinget, vårt högsta beslutade organ, behandlade en stor mängd motioner inlämnande av partimedlemmar samt två tunga propositioner från vår partistyrelse. Vi förrättade även val till just partistyrelsen.

För egen del hann jag, som ombud och biträdande delegationsledare för vårt partidistrikt i Stockholms stad, passera förbi i talarstolen några gånger. Jag talade inom avsnittet rättspolitik och pläderade för nominerade partistyrelsekandidater från framförallt Stockholms stad och län.

I första hand var jag dock delaktig i debatten om vår integrationsproposition samt vår migrationspolitik.

Principbesluten Rikstinget skulle ta avseende vår integrations- och migrationspolitik var i strålkastarljuset detta år. Jag är mycket nöjd med den inriktning vårt parti nu tagit i dessa frågor. Det är avgörande för vår trovärdighet inom dessa politikområden. Men, framförallt handlar det om att den partilinje vi nu formulerat innehåller förslag och lösningar som är de bästa för Sverige.

Mitt inlägg i den migrationspolitiska debatten 

Samtidigt så var årets Riksting förstås så mycket mer viktig politik än enbart integrations- och migrationsfrågorna. Vi rikstingsombud fattade mängder av andra beslut också. Beslut som generellt vart och ett stärkte vår partilinje. Både nu och för allt viktigt politiskt arbete de närmaste åren.

Det tal vår partiledare Ebba Busch-Thor höll var brett, innehållsrikt och starkt. Själv blev jag särskilt berörd av bland annat stycket nedan. Mycket för att jag är make till en undersköterska, och ser dagligen vilket slit det arbetet innebär. Men också för att jag vet att mitt parti är det parti som står upp för de "välfärdens omistliga frontsoldater" som arbetar inom verksamheter i bland annat vården, omsorgen, skolan och rättsväsendet:

"Med kristdemokraternas politik skulle undersköterskan få fler kollegor. Hon skulle få mer pengar i plånboken. Hon skulle få bestämma mer över sin egen föräldraförsäkring. Vårdköerna skulle kortas. Och hon skulle få en högre pension – genom fler barnrättsår. Kristdemokraterna erbjuder ett alternativ man kan lita på."

Avslutningen på talet var också särskilt starkt:

"Skulle allting bli perfekt om kristdemokraterna fick bestämma? Nej, men livet skulle bli lite lättare att leva. Och det finns fortfarande hopp om en ny vår för Sverige. Det finns så många där ute som idag undrar vilket är mitt alternativ i svensk politik? Vem står upp för mig? Vem ser verkligheten? Vem ser det jag ser? Vem står upp för familjen som är rädd för att det är deras hus som nästa gång träffas av skotten? Vi gör det! Vem står upp för småbarnspappan som måste förlita sig på en vård som inte fungerar? Vi gör det! Vem står upp för de äldre som är oroade över att det inte finns någon plats för dem på äldreboendet? Vi gör det! Vem står upp för de arbetare och den medelklass som inte begär mer än möjligheten att få bygga sig ett gott liv? Vi gör det!

Vänner - vi står upp för dem. Vi står upp för verklighetens folk!"

Kristdemokraterna är partiet för verklighetens folk!


torsdag 15 augusti 2019

Färdtjänsten måste bemannas även i kris!


Bli totalförsvarsplacerad i färdtjänsten!
("Almedalslöpsedel" från Dagens Samhälle 2019)

Vid tänkbara kriser, konflikter och krig måste hela samhället stå rustat! Både regeringen, och ännu även i för stor utsträckning den allmänna debatten, missar dock att detta är en fråga som i mycket stor utsträckning måste lösas praktiskt i regioner och kommuner. Både vid korta och långa allvarliga påfrestningar på samhället av olika slag är det våra verksamheter i Region och Kommun som måste vara strukturerade och förberedda för att kunna fungera så bra som möjligt. Framförallt måste de kunna prioriteras rätt!

Jag skriver i Dagens Samhälle (2019-08-15) om det i perspektivet av färdtjänstverksamheten i Region Stockholm. Men planeringsbehovet och bristen på statligt ramverk att förhålla sig till gäller i princip all den regionala och kommunala verksamhet som behövs för att samhället ska fungera.

Frågan kan inte vänta! Så, "Det är alltså dags att skapa system för hur vi totalförsvarsplacerar färdtjänst- och sjukresechaufförer. I väntan på en saktfärdig regerings statliga direktiv får vi gräva där vi står!"

Läs artikeln i Dagens Samhälle: Färdtjänsten måste bemannas även i kris

tisdag 6 augusti 2019

En allmänpolitiskt aktiv sommar skiftar snart över till höstterminens ordinarie regionspolitiska värv...

"Whosoever holds this club, if he be worthy, shall possess the power of the chariman”
Sommaren 2019 har gått fort, och för mig har den innehållit en hel del roligt och stimulerande allmänpolitisk arbete.

Lite försiktigt kan man väl säga att våren avslutades med det för oss svenska kristdemokrater mest framgångsrika EP-valet någonsin. Sommarens större milstoplar (för i mitt reguljära regionspolitiska vingårdsarbete kommer det in ett och annat vardagligt löpande ärende som ska hanteras även under sommaren) inleddes sedan med den mycket intensiva Järvaveckan. Ett besök till Region Stockholm från Sydkorea och direkt från det, för en gammal almedalsskeptiker som jag, vidare till den längsta sammanhängande närvaron för mig någonsin under Almedalsveckan. Jag har tidigare hållit mig till enbart vår Kristdemokratiska dag under den veckan, men utifrån årets intryck och reflektioner räknar jag med att vara en minst lika närvarande besökare även nästa år (förhoppningsvis då med bland annat något eget seminarium om mitt huvudsakliga regionpolitiska ansvarsområde, färdtjänsten).

I juli skrev jag och Christian Carlsson, ordförande för oss Kristdemokrater i Stockholms stads distrikt, en debattartikel i Svenska dagbladet om att straffen för människosmuggling måste skärpas.

KDU Ordförande Martin Hallander, Sveriges bästa Partiledare Ebba Busch Thor och Borgarrådet Erik Slottner
i täten för kristdemokraterna i Pridetåget 2019
Nu i månadsskiftet juli-augusti medverkade vi Kristdemokrater i Stockholm Pride.

Cirka 500 000 människor (!) applåderade oss och vinkade när vi med Sveriges bästa och coolaste partiledare Ebba Busch-Thor i täten gick i pridetåget den 3 augusti, under vår paroll Frihet, Tillit och Trygghet (i den mån någon i publiken uttryckte ogillande för att just vi kom dansande så kan jag räkna dem på mina tio fingrar!).

Samtliga dagar, onsdag till lördag, bemannade vi ett Kristdemokratiskt tält i Pridepark på Östermalms IP (tält i parken har vi haft kontinuerligt sedan år 2011). Jag var på plats sammanlagt drygt 20 timmar i parken. Det blev många givande samtal. Vårt tält har alltid varit populärt i parken, så även i år.

De renodlade politiska debatterna under årets Stockholms Pride var bara en till antalet. Ett intressant och viktigt panelsamtal om asylsökande hbtq-personers situation. Det anordnades av RFSL-ungdom i Pride House. I år (när Kulturhuset/stadsteatern är stängt för renovering) var Pride House lokaliserat till Ringvägen på Södermalm. Jag representerade oss Kristdemokrater i panelen.
Vi politiker i panelen om situationen för asylsökande hbtq-personer, och arrangörerna från RFSL-ungdom, foto: RFSL

När det gäller Pride så bör man bland annat komma ihåg att det (och i det avseendet på samma sätt som exempelvis Järvaveckan och Almedalen) är ett sammanhang där vi politiker får möjligheten att träffa väldigt många människor. I sådana sammanhang är det viktigt att vi Kristdemokrater är med! Och med tanke på den mängd tältbesökare jag personligen träffade i Pride Park som öppet och tydligt klargjorde att de röstat på oss så blev det särskilt tydligt att det är viktigt att vara på plats. Jag vill också nämna att även tältbesökare som lika öppet och tydligt klargjorde att de inte röstat på oss praktiskt taget utan undantag samtliga ändå uttryckte vänlighet och glädje över att vi fanns på plats.
Nu närmar sig den politiska höstterminen 2019. I den mycket stora regionala politiska organisationen i Stockholms län var jag ju lite stolt över att få vara först ute med ett formellt nämndsammanträde för hela regionen nu i januari i år (det första nämndsammanträdet någonsin i "Region Stockholm"!). Vi i Färdstjänstnämnden fortsätter vara först bland regionens nämnder även i höst. Den 21 augusti har vi vårt första sammanträde!

"Full fart framåt för Stockholms läns och hela landets bästa"

söndag 14 juli 2019

Skärp straffen för människosmuggling

Christian Carlsson och jag

Skriver idag (14 juli), tillsammans med Kristdemokraternas partidistriktsordförande i Stockholms stad, Christian Carlsson, en debattartikel i Svenska Dagbladet om att att straffen för människosmuggling  behöver höjas i Sverige.

Artikeln tar avstamp i min rikstingsmotion "Höj straffen för människosmuggling", som antogs av kristdemokraternas riksting år 2017.

Som framgår av artikeln så är människosmuggling ett ofta svårutrett brott. Ett brott som kan ge gärningsmännen enorma inkomster. Med vad gärningsmännen upplever som mycket liten risk att åka dit, och mycket lindriga påföljder om det ändå skulle ske.

En fördel om både lägsta och högsta möjliga påföljder höjs är att det juridiskt ökar möjligheterna för polisen att vidta olika kvalificerade utredningsåtgärder, som exempelvis telefonavlyssning. Samt att (vilket ofta kan vara avgörande för utredningen) förutsättningarna att anhålla och häkta misstänkta ökar.

Just att beivra människosmugglingsbrotten handlar förstås i praktiken ytterst om resurser för de rättsvårdande myndigheterna. Men, människosmuggling är alltså en brottslighet som omsätter enorma summor pengar och göder annan kriminalitet. En strängare syn på brottets straffvärde från lagstiftarens sida borde både öka rättsväsendets prioritering av det samt, som sagt, möjligheterna att vidta adekvata utredningsåtgärder.

Sverige är ett Schengenland. Så det som är straffbelagt enligt svensk utlänningslag (bland annat alltså brottet människosmuggling) är i grunden samma saker som i alla andra Schengenländer. Men, de svenska låga straffen, hur lagstiftningen och förarbeten formulerats i övrigt samt att brotten generellt prioriterats mycket lågt innebär att Sverige av människosmugglarna betraktas som ett ofarligt land att begå brott i.

Ytterst behöver alltså Sverige strängare straff för människosmuggling för att effektivt kunna beivra,  och helst förebygga, allvarlig brottslighet som kostar liv. Att effektivare beivra människosmuggling (och även alla andra Schengenanpassade straffbelagda gärningarna enligt Utlänningslagen) är också en grundläggande del av en hållbar migrationspolitik, präglad av ordning och reda.

måndag 8 juli 2019

Kort reflektion på väg tillbaka till vardagspolitiken i Region Stockholm

Besök på Region Gotland! "Obligatorium för gästande regionspolitiker från fastlandet"
Har nu lämnat Gotland, Visby och 2019 års almedalsvecka. Jag kom hit i torsdags, och det här blev min hittills längsta sammanhängande almedalsvistelse. Jag skrev förut om att det i år blev mycket av en kristdemokratisk vecka av hela evenemanget. Men, i övrigt så reflekterar jag, som i grunden gammal "almedalsskeptiker", i många avseenden på samma sätt som jag gjort tidigare år. Men med några nya observationer, nu när jag var här längre:

Det är en brist att allt organiserat, utom det som rör det för dagen aktuella politiska partiet, går ner på kvartsfart redan på onsdag, för att sedan "fada iväg" till ett i princip tömt område redan på fredag kväll. Det där märks inte om man följer veckan i media från fastlandet. Det syns inte hur ödsligt det är, bredvid den aldrig så intressanta partiledarintervjun på TV-skärmen.

I princip borde rimligen seminarier och mingel förstås spridas ut över hela veckan. Jag tror dock det tillsvidare (av flera skäl) inte finns det intresset hos de medverkande organisationerna. Utöver möjligen hos oss i de politiska partierna i allmänhet, och de av oss som har "vår" dag mot slutet av veckan i synnerhet. Så ska det bli lite mer "drag bortom TV-kamerorna" även de sista dagarna redan nästa år tror jag det är så att det blir vi i de politiska partierna som får steppa upp ännu mer med att också anordna seminarier, aktiviteter, debatter, mm.

Jag har förstås ingen riktig jämförande studie med övriga dagar i veckan, men jag hävdar i alla fall att vi Kristdemokrater i år även avseende aktiviter på vår egen dag märktes mest under veckan! Dels genom tre seminarier (och ett fullsatt seminarium även dagen innan). Men sedan inte minst också genom ett bra och massivt platsutnyttjande av parken framför stora scenen (seminarietältet, informationsbodar, hoppborg, utomhusspel och en allé av beachflaggor...).

Är man nämndordförande greppar man allt som ser ut som en ordförandeklubba! 
Oavsett om det ska klubbas beslut eller bankas ner jordankare för flaggor och hoppborgar

Sedan bör det ju sägas att det fanns seminarier även för den som, likt mig, anlände senare i veckan. Bland annat seminarier och heta stolar med inriktning på försvarsfrågor fanns det gott om på fredagen. Som en försvarsintresserad person som jag var det förstås mycket givande. I synnerhet eftersom vi som är kommun- och regionpolitiker måste börja tänka mer och mer på olika totalförsvarsbehov. Det är ju våra verksamheter som ska kunna fungera så bra som möjligt (allra minst förberett och strukturerat kunna situationsanpassas) även vid krigshandlingar, andra fientliga angrepp mot Sverige, eller överhuvudtaget olika möjliga allvarliga påfrestningar på samhället.

Samtidigt är det där att olika intresse- och branschområden bildar "bubblor" förstås egentligen inte heller bra. I alla fall inte med utgångspunkt i att man ska träffa nya människor, få nya infallsvinklar, perspektiv och inte boxa in sig. Ur det perspektivet är det sannolikt bättre med att området för ett seminarium i ett tält eller en lokal hela tiden varierar. Det vill säga först något om sjukvård, sedan talar vi försvar, sedan något om infrastruktur o.s.v.

Med detta sagt så loggar alltså jag nu in i den Regionala vardagspolitiken i Stockholms län igen. Samt en hel del annat (om jag bara hinner inte minst lite sommarledigt...).

Men, jag kommer med hyfsat stor garanti att återkomma till Almedalen igen nästa år. Jag tror alltså totalförsvarsfrågorna av nödvändighet kommer att ha växt i intresse tills dess. Så håller jag något eget seminarium nästa år, är det inte otroligt att det blir med någon vinkel på det. Bland annat hur mitt politiska specialområde ska fungera vid krig, "skymningslägen" och olika andra möjliga extraordinära påfrestningar på samhället.

Varsågoda! Detsamma till Er, kommer garanterat tillbaka!
(för ledighet och kulturupplevelser samt möjligen ett och annat politiskt möte
sannolikt mycket tidigare än nästa sommar...)  

söndag 7 juli 2019

Det blev Kristdemokraternas vecka i Visby i år!


Ebba Busch-Thor tackar alla oss partiaktiva vid KD-minglet,
 efter hennes enastående tal på lördagskvällen.
Årets Almedalasvecka blev i praktiken Kristdemokraternas vecka! Hela det mediafokus som ju veckan har på riksdagspartierna, med inriktning på partiledarintervjuer och tal, har direkt eller indirekt tagit avstamp i vad vi Kristdemokrater, genom vår partiledare Ebba Busch-Thor, gjort och sagt under veckan. Nyhetsgooglar man Almedalsveckan 2019 kommer det mest att komma upp upp länkar till intervjuer med (eller möjligen om) Ebba!

För mig, som genom åren generellt följt politiken kring Almedalsveckan via media på distans, blev det också så härligt uppenbart att vi som parti nu landar in i en inriktning som är både tydlig, uppskattad och efterlängtad av väldigt många i samhället. En inriktning som kommer att vara bra för Sverige, om vi bara byter regering!

Lite mer personligt så drar jag dessutom gärna almedalsparalleller 10 år bakåt i tiden.

I mitt, omfattande men dimmiga, minne finns fortfarande den närmast gåshudshärliga känslan efter Göran Hägglunds Almedalstal 2009, det om "Verklighetens Folk". Då fick jag (med flera) frontlinjekommunikatörer av Kristdemokratisk politik uppleva åtminstone ett par veckor av härligt momentum när man var den alla i umgängeskretsen på jobbet, i föreningen eller i kassakön på ICA (mm.) plötsligt ville tala kristdemokratisk politik med.

"Det är ofta otacksamt att vara före sin tid, men det är helt avgörande för all positiv utveckling att några faktiskt ändå är det".

Det momentum vi har nu, som det nationella oppositionsparti som lyfter frågor i både sak och sammanhang som så många både vill och kan relatera till, tror jag dock har förutsättningar att räcka länge. Till nästa nationella val, oavsett om det blir 2022 eller (högst hypotetiskt) tidigare. Och vidare efter det!

Ebbas tal och ytterligare ett par "High-Lights"

Inte minst för att jag själv vill ha ett par saker värda ett titta och lyssna på igen (och igen och igen...) samlade på samma ställe kommer här länkar till Ebba Busch-Thors tal samt ett par intervjuer från den vecka som gått:Det kommer mera, specifikt om årets Almedalsvecka!

Inte minst jag har en del tankar och idéer om hur det här evenemanget i det stora hela (det vill säga allt det som sker och genomförts på plats under veckan som inte är av media välbevakade parti- och partiledarutspel) kan och nog faktiskt bör utvecklas/förändras.

Sedan hann jag få till mig en del saker som säkert kommer att kunna ge underlag för flera bra politiska idéer kring det vardagliga politiska trogna kristdemokratiska vingårdsarbetandet i Region Stockholm.

Men, det sparar jag tills veckan är helt avslutad....

Ett av mina två (!) löp i Dagens Samhälle under årets almedalsvecka

torsdag 4 juli 2019

Sydkoreanskt besök och färd mot Visby

Sydkoreanskt intresse för Sveriges största allmänna kollektivtrafik och färdtjänst

Den sydkoreanska delegationen fyllde lokalen och var väldigt intresserade av vad vi hade att berätta

På förmiddagen torsdagen den 4 juli besöktes vi i Region Stockholm av en delegation från det lokala rådet i Gwanek-Gu i Seoul, Sydkorea. Delegationen besökte Regions Stockholms trafikförvaltning och fick en genomgång av vårt allmänna kollektivtrafik- och färdtjänstsystem av mig som Färdtjänstnämndordförande och Trafikregionsrådet Kristoffer Tamsons. Med vid besöket var även vår kristdemokratiske gruppledare i Regionens trafiknämnd, Karl Henriksson, som särskilt bistod vid den efterföljande konstvandringen för besökarna.

Delegationen var särskilt intresserad av hur vi i Region Stockholm arbetar med konst och utsmyckningar i Stockholms kollektivtrafik. Kunskapen om att vi har "världens största konstutställning" i vår tunnelbana och övriga kollektivtrafik sprider sig!

Fredrik Wallén, Kristoffer Tamsons och Chairwoman Jeong soon Wang från Seoul

Ett kommande veckoslut i Almedalen!

Efter förmiddagens trevliga och perspektivgivande internationella besök beger jag mig nu till Almedalen Gotland. En mycket intensiv samt förhoppningsvis både lärorik och rolig tredagarsperiod väntar den gamle "Almedals-skeptikern..."

Påminner om väsentligheterna:

Lördagen den 6 juli är Kristdemokraternas dag. Finns man i Visby då är det obligatorisk att klockan 19.00 lyssna till talet av Ebba Busch-Thor live i Almedalen.
Överhuvudtaget så är förstås vi Kristdemokrater särskilt synliga under lördagen. Är man på plats så anordnas bland annat det mycket intressanta seminariet, Förstatligad sjukvård - vilka lärdomar ger våra tre nordiska länder? Det börjar klockan 13.00 och arrangeras av oss Kristdemokrater i Region Stockholm, missa inte det!

Är man på Gotland även under fredagen den 5 juli vill jag varmt rekommendera seminariet En sjukvård du kan lita på Det börjar klockan 10.00, arrangeras av oss Kristdemokrater nationellt och Ebba Busch-Thor medverkar!

KD vårdseminarium, fredag 5/7, kl. 10.00, Kilgränd 1, Visby